Knížka pro prvňáčka v Děčíně

Knížka pro prvňáčka je úžasný způsob, jak propojit školu s knihovnou. Řadu let pracuji jako knihovnice dětského oddělení děčínské knihovny a dobře vím, jak je čím dál těžší zaujmout děti při besedách, natož je přesvědčit, že kniha je něco víc než báječný kamarád. Nezradí, pohladí, dodá sebevědomí a zažije se s ní spousta fantazie. Svět dnešních dětí je však plný nejrůznějších lákadel. Když má něco Anička, musí to mít i naše Hanička. Tak je to nastaveno. A ještě větší váhu má to, čím Aničku předběhne Hanička. Úsměvné a smutné zároveň.

Jsem ráda i za to, že pracuji jako knihovnice a poznávám děti konzumní (ty do knihovny chodí pouze se školou), ale i ty, které mají svět barevný, protože dávají přednost knihám. Děti, které čtou, mají bohatou slovní zásobu, bohatý vnitřní svět plný fantazie. Dík v tomto směru patří především rodině, která kladný vztah ke knihám předává z generace na generaci a ví, že se to vyplatí. Nemenší dík ovšem patří i všem vyučujícím, kteří vodí děti do knihovny na besedy. Pak je už na nás knihovnicích, jak děti dokážeme pro knihu nadchnout. Nadšení je jedna věc, řekne si každý, ale to čtení. Je to návyk, ale když přejde v „drogu“, je fantastické pozorovat ty malé „knihožrouty“, pro které loňský školní rok napsala jako Knížku pro prvňáčka paní Klára Smolíková. V naší knihovně dokonce dětem knihy předávala sama autorka. To se povedlo skvěle, dostat knihu od paní, která ji sama vymyslela a napsala, nemám pravdu?

Od školního roku 2012/2013 funguje naše knihovna v nových prostorách. Ve školním roce 2013/2014 jsme se pak se ZŠ Komenského náměstí – díky její ředitelce Mgr. Olze Křivohlavé – zapojili do zmiňovaného projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Naše knihovna se tedy tohoto projektu, který realizuje SKIP, účastní již čtvrtým rokem.

Dlužno podotknout, že Knížka pro prvňáčka je velice oblíbená. Děti mají knihu, kterou dostaly po návštěvách v knihovně, a jsou na ni náležitě pyšné. Předávání probíhá ve slavnostním duchu, účastní se jej i ředitelka školy. Začátkem druhé třídy z knížky, kterou si přečtou všechny děti, ještě čerpáme.

V letošním školním roce se do projektu zapojily celkem čtyři děčínské základní školy. Jsem optimistka a věřím, že za rok to přibydou i další školy. Celkem je v Děčíně jedenáct základních škol. Z některých škol je cesta do knihovny delší, ale v jejich případě se paní učitelky snaží vodit děti na pobočky.

Autorům projektu děkuji za knihovnice dětského oddělení, za paní učitelky, ale myslím si, že i za děti, které Knížka pro prvňáčka inspiruje ke čtení.

Žáci prvních tříd ZŠ Komenského náměstí Děčín při první návštěvě knihovny

Žáci prvních tříd ZŠ Komenského náměstí Děčín při první návštěvě knihovny

Žáci prvních tříd ZŠ Komenského náměstí Děčín při první návštěvě knihovny

Žáci prvních tříd ZŠ Komenského náměstí Děčín při první návštěvě knihovny

Žáci prvních tříd ZŠ Komenského náměstí Děčín při první návštěvě knihovny

Žáci prvních tříd ZŠ Komenského náměstí Děčín při první návštěvě knihovny

Žáci prvních tříd ZŠ Komenského náměstí Děčín při první návštěvě knihovny

Žáci prvních tříd ZŠ Komenského náměstí Děčín při první návštěvě knihovny

Žáci prvních tříd ZŠ Komenského náměstí Děčín při první návštěvě knihovny
Žáci prvních tříd ZŠ Komenského náměstí Děčín při první návštěvě knihovny

Autorkami fotografií jsou Mirka Krejčí z děčínské ZŠ Komenského náměstí a Eva Kubšová z Městské knihovny Děčín.

Komentáře k článku